List Rodziców dla klimatu

6 sierpnia 2020

#CzarnySekretPZU odkrywają kolejne grupy aktywistów. Rodzice dla klimatu – Parents for Future PL przekazali zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Grupy Kapitałowej PZU list otwarty, w którym domagają się zaprzestania ubezpieczania sektora węglowego.

W liście otwartym Rodzice dla Klimatu piszą, że „ubezpieczanie sektora węglowego przez PZU podważa wiarygodność spółki jako ubezpieczyciela życia i zdrowia naszych rodzin, lecz także czyni ją odpowiedzialną za negatywne skutki zmian klimatycznych generowanych przez polskie kopalnie i elektrownie. Opóźnia to dochodzenie do neutralności klimatycznej całego kontynentu, podważa stabilność klimatu, gospodarki oraz zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń, odbierając naszym dzieciom ich elementarne prawo do czystego powietrza. Dlatego naszym rodzicielskim – a także obywatelskim – obowiązkiem jest sprzeciw wobec takiej polityki.”

Zainteresowanie działaniami PZU będzie rosnąć w miarę, jak coraz bardziej oczywisty będzie destrukcyjny wpływ działań spółki na klimat i środowisko. Kiedy największy polski ubezpieczyciel usłyszy głosy oburzonych obywateli i wprowadzi politykę klimatyczną zgodną z wymogami porozumienia paryskiego?

Więcej:

"My, rodzice, dla których najwyższą troską jest dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci, z rozczarowaniem patrzymy na…

Opublikowany przez Rodzice dla klimatu – Parents for Future PL Czwartek, 6 sierpnia 2020
Powrót do Aktualności