DLACZEGO PZU?

DLACZEGO PZU?

PZU jest największym ubezpieczycielem w Unii Europejskiej, który nie przyjął żadnych kryteriów wykluczających ubezpieczanie nowych elektrowni oraz kopalni węglowych. Swoimi działaniami przyczynia się do napędzania katastrofy klimatycznej i zanieczyszczeń powietrza. 

Grupa PZU jest też firmą w największym stopniu zaangażowaną w ubezpieczanie polskiego sektora węglowego. Ubezpiecza kopalnie, których wydobycie wynosi w sumie ponad 85% całkowitego krajowego wydobycia węgla kamiennego i brunatnego. Z kolei ubezpieczane przez PZU elektrownie węglowe, w tym największy truciciel Europy – elektrownia Bełchatów – generują ponad 50% całkowitej mocy w polskim systemie elektroenergetycznym. 

Zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu to powody, dla których coraz więcej firm i instytucji finansowych decyduje się na odejście od inwestycji w spółki związane z wydobyciem i spalaniem węgla. W branży ubezpieczeniowej, oprócz wycofywania ulokowanych w aktywach węglowych środków, kolejne firmy wprowadzają też polityki całkowitego zakończenia lub ograniczenia ubezpieczania kopalń, elektrowni i firm sektora węglowego. Jednym z niechlubnych wyjątków jest Grupa PZU. 

Ubezpieczyciele a kryzys klimatyczny

Ubezpieczyciele mają do odegrania szczególnie istotną rolę w procesie transformacji energetycznej, bowiem ochrona ubezpieczeniowa udzielana funkcjonującym lub dopiero powstającym kopalniom i elektrowniom prowadzi do utrwalania zabójczego dla nas węglowego status quo. Kontynuowanie tej działalności nie służy ani społeczeństwu, ani samym ubezpieczycielom i spowalnia konieczne zmiany.

Od 2018 roku 21 ubezpieczycieli o aktywach powyżej 10 mld USD, ograniczyło ubezpieczanie nowych inwestycji węglowych. Nie ma wśród nich PZU. Ponad 40 ubezpieczycieli przyjęło kryteria wykluczające zakup akcji i obligacji spółek z sektora górnictwa węglowego oraz opierających produkcję energii na węglu. PZU nie podjęło żadnego z tych kroków. Allianz, Ergo Hestia, Generali, Interrisk i UNIQA podjęły działania, by nasza  przyszłości była lepsza. PZU zostaje przy węglu. 

Skutki krótkowzroczności PZU odczujemy wszyscy

Działania PZU wpływają na dostępność i jakość wody pitnej, a w związku z tym przyczyniają się do suszy, która już teraz jest w Polsce ogromnym problemem. Susza rolnicza i rosnące ceny żywności, przerwy w dostawie wody – to wszystko jest ściśle związane z wydobyciem i spalaniem węgla. Do tego dochodzą konsekwencje zdrowotne zanieczyszczenia powietrza takie jak choroby układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, alergie, czy problemy z płodnością. Szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci.

Ale to nie wszystko! Polityka spółki czyni cały system finansowy w Polsce bardziej narażonym na destabilizację w przypadku szybkiej transformacji gospodarki UE w kierunku zeroemisyjnym i związanym z nią zanikaniem sektorów wydobycia i spalania węgla do 2025 roku.

Obywatele nie są obojętni

Choć władze PZU dalej ignorują kryzys klimatyczny, pozostając daleko w tyle za europejskimi instytucjami finansowymi, presja rośnie. Zwiększa się świadomość na temat roli ubezpieczycieli w społeczeństwa. Coraz więcej organizacji i pojedynczych osób otwarcie mówi, że nie zgadza się, aby największy polski ubezpieczyciel niszczył przyszłość naszą i naszych dzieci. Czy PZU usłyszy nasz głos?

Nasze żądania wobec PZU

Żądamy, aby PZU wzięło odpowiedzialność za przyszłość ubezpieczanych Polek i Polaków, krajowej gospodarki oraz ofiar kryzysu klimatycznego na całym świecie. Emisje gazów cieplarnianych z ubezpieczanych przez PZU elektrowni węglowych w Polsce przyczyniają się do pogłębiania kryzysu klimatycznego, którego  dalsze ignorowanie jest wyrazem ogromnego braku odpowiedzialności i egoizmu. PZU musi zacząć działać natychmiast, aby nie dopuścić do dalszej ekspansji węgla i zapobiec ryzyku wzrostu globalnej temperatury powyżej 1,5°C w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. 

Żądamy, aby największy polski ubezpieczyciel zaczął prowadzić politykę klimatyczną zgodną z wymogami porozumienia paryskiego. Aby tak się stało PZU musi: 

Chcesz wiedzieć więcej?

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,26342090,protest-przeciwko-pzu-podczas-maratonu-warszawskiego-nie-dokladajcie.html?fbclid=IwAR3c5DwdOMUDGjodVnHBgx5tF7hT5Osf4coR37CW5vtAMlUXu1SC1Q21H38

https://www.green-news.pl/1062-pzu-pekao-ue-odchodzenie-od-wegla-UE

https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/wiadomosci/item/492-czarny-sekret-pzu

https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/wiadomosci/item/509-pzu-trzeba-sie-napracowac-by-nie-dzialac-dla-klimatu

https://wyborcza.pl/7,82983,25976137,pzu-ubezpiecza-polskie-kopalnie-przyczyniaja-sie-do-katastrofy.html

https://www.eostroleka.pl/akcja-demokracja-apeluje-do-pzu-nie-ubezpieczajcie-elektrowni-w-ostrolece,art67642.html

http://odpowiedzialny-inwestor.pl/2020/05/05/kogo-ubezpiecza-pzu/

https://www.green-news.pl/1062-pzu-pekao-ue-odchodzenie-od-wegla-UE

http://odpowiedzialny-inwestor.pl/2020/10/01/firmy-wzywaja-ubezpieczycieli-zaprzestania-ubezpieczania-brudnej-energii/

http://odpowiedzialny-inwestor.pl/2020/09/02/fundacja-pzu-wspiera-milionami-rydzyka-pietrzaka/

http://odpowiedzialny-inwestor.pl/2020/07/30/czarny-sekret-pzu-zostal-ujawniony/

https://oko.press/akcjonariusz-pzu-wystapil-przeciw-panstwowej-spolce-nie-chce-by-ubezpieczala-wegiel/

https://www.pb.pl/pzu-i-pekao-w-klimatycznym-ogonie-1001617

https://elektrowniaostroleka.com/aktualnosci/44-nowepzu-czy-weglowepzu-zazadaj-od-pzu-by-nie-ubezpieczalo-ostroleki-c